Wady i zalety miesięcznego lub kwartalnego rozliczania podatków

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność musi zadeklarować metodę rozliczania podatku dochodowego oraz jeżeli jest podatnikiem VAT, tzw. vatowcem, to również podatku VAT. Wybór tej metody nie powinien być przypadkowy – trzeba najpierw przeanalizować takie aspekty jak profil działalności czy płynność firmy, aby uniknąć sytuacji, w której zobowiązujemy się uregulować podatek przed wpływem ze sprzedaży.

Czytaj więcej

Jednoosobowa Sp z o.o. a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie nazywana sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstw tworzoną przez jedną lub więcej osób (wspólników). Ze względu na to, że w Polsce spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego,  to wszystkie przepisy jej dotyczące zawarte są w Kodeksie spółek handlowych.

Czytaj więcej

Rozliczanie samochodu służbowego i mieszanego

Korzystanie z samochodu w działalności gospodarczej może mieć podwójny charakter: wykorzystywany jest tylko i wyłączenie w celach służbowych lub w celach służbowych i prywatnych pracownika. W drugim przypadku pracodawca i pracownik muszą ustalić na jakich zasadach będzie udostępniany pojazd do celów prywatnych. Zazwyczaj w przypadku samochodów mieszanych może odbywać się to na dwa sposoby: samochód służbowy jest udostępniany bezpłatnie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej o odpłatnym korzystaniu z auta. Jak to wygląda w praktyce?

Czytaj więcej