Biuro Rachunkowe Kraków oferuje usługi księgowe

Podstawową działalnością naszego biura rachunkowego jest prowadzenie usług księgowych dla wszystkich podmiotów – firm – niezależnie od wybranej formy prawnej, fundacji i stowarzyszeń, zgodnie z wymogami Ustawy o Rachunkowości. Pomożemy dobrać Państwu właściwie sposób prowadzenia rachunkowości do skali, możliwości i wymagań Państwa biznesu. Nasze biuro księgowe zatrudnia wykwalifikowanych księgowych z długim stażem.

Obsługujemy jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne spółki jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Obsługujemy firmy zarówno w formach uproszczonych – Książka Przychodów i Rozchodów – KPiR i Ryczałtu Ewidencjonowanego, jak również w formie Pełnej Księgowości – Księgi Rachunkowe.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (Pełna Rachunkowość) obejmuje:

 • opracowanie polityki rachunkowości;
 • przygotowanie planu kont;
 • kwalifikowanie dowodu do księgowania;
 • dekretację i księgowanie dokumentów;
 • prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i ewidencji wyposażenia;
 • ustalanie wyniku finansowego;
 • naliczanie podatku dochodowego;
 • sporządzanie deklaracji CIT i PIT;
 • wycena aktywów i pasywów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych;

Ewidencje VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE;
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego;
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7;

oraz:

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z);
 • obsługę kontroli prowadzonych przez organy podatkowe, ZUS, Państwową Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:

– udzielanie wyjaśnień,
– przygotowanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
– sporządzanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS,
– składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

Uproszczone formy prowadzenia księgowości to:

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów (KPiP) obejmuje:

 • kwalifikacja dowodów księgowych do księgowania;
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych;
 • prowadzenie ewidencji;

– środków trwałych;
– wyposażenia;

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • ustalanie wyniku finansowego;
 • naliczanie podatku dochodowego;
 • sporządzanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 5);

Ewidencje VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE;
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego;
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7;

oraz:

 • przygotowywanie innych dokumentów (NIP 2, VAT R, VAT Z);
 • obsługę kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:

– udzielanie wyjaśnień,
– przygotowanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
– sporządzanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS,
– składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego obejmuje:

 • naliczanie podatku zryczałtowanego na podstawie ewidencji sprzedaży;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych;

Ewidencje VAT

 • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT;
 • prowadzenie ewidencji nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych UE;
 • naliczanie podatku VAT należnego i naliczonego;
 • sporządzanie deklaracji VAT – 7;

oraz:

 • przygotowywanie innych dokumentów ( NIP 1, NIP 2, VAT R, VAT Z);
 • obsługa kontroli organów podatkowych, ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Celnej:

– udzielanie wyjaśnień,
– przygotowanie odwołań od decyzji organów kontrolnych,
– sporządzanie wniosków o niezaleganiu z podatkami oraz składkami ZUS,
– składanie deklaracji podatkowych oraz innych dokumentów w urzędach skarbowych w imieniu podatnika.