Kadry i Płace

O sile każdej firmy stanowią ludzie. Im więcej pracowników firma zatrudnia, tym więcej dokumentacji kadrowo-płacowej trzeba opanować w firmie. Z przyjemnością ściągniemy z Państwa ten przykry dla przedsiębiorców obowiązek. Zawiłość przepisów i ich częste zmiany powodują, że nie warto samemu prowadzić kadr i płac. Najlepiej zlecić to profesjonalistom.

Obsługa Kadrowo-Płacowa w naszym Biurze Rachunkowym to:

 • prowadzenie akt osobowych;
 • przechowywanie akt osobowych;
 • prowadzenie ewidencji pracowników;
 • prowadzenie kart urlopowych;
 • prowadzenie rejestru badań lekarskich i szkoleń;
 • prowadzenie rejestru absencji chorobowych;
 • sporządzanie regulaminów pracy;
 • sporządzanie umów o pracę;
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych oraz rachunków do umów;
 • wydawanie świadectw pracy;
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
 • obliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń;
 • generowanie raportu o wysokości podatku dochodowego (PIT 4);
 • obliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji ZUS;
 • organizacja szkoleń BHP;
 • reprezentowanie pracodawcy w trakcie kontroli PIP, ZUS;
 • sporządzanie deklaracji PIT-8B, PIT-11, PIT-4R;

Lista obowiązków związana z zatrudnianiem pracowników jest długa, dlatego warto oddać tę obsługę do naszego biura rachunkowego.