Jednoosobowa Sp z o.o. a ZUS

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie nazywana sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstw tworzoną przez jedną lub więcej osób (wspólników). Ze względu na to, że w Polsce spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego,  to wszystkie przepisy jej dotyczące zawarte są w Kodeksie spółek handlowych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w skrócie nazywana sp. z o.o.) jest formą prawną przedsiębiorstw tworzoną przez jedną lub więcej osób (wspólników). Ze względu na to, że w Polsce spółka z o.o. jest spółką prawa handlowego,  to wszystkie przepisy jej dotyczące zawarte są w Kodeksie spółek handlowych.

Z jednoosobową spółką z o.o. mamy do czynienia wtedy, gdy wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. Można wyróżnić pierwotne albo wtórne spółki – pierwotne, gdy od początku została utworzona tylko przez jedną osobę, a wtórne gdy w czasie późniejszym wszystkie udziały spółki pozyskała jedna osoba.
Warto jest odpowiedzieć na pytanie czym się różni jednoosobowa spółka z o.o. od samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

Koszty takiego przedsięwzięcia są znacznie wyższe, więc pozornie byłoby to nieopłacalne. Jednak część przedsiębiorców decyduje się na takie rozwiązanie ze względu na fakt, że założenie jednoosobowej spółki z o.o. w dużym stopniu zmniejsza ryzyko gospodarcze. W przypadku niepowodzenia inwestycji łatwiejsze jest wyjście ze spółki poprzez sprzedaż udziałów.

Ważnym aspektem w kontekście prowadzenia jednoosobowej spółki z o.o. jest kwestia odprowadzania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – ZUS. Wiele przedsiębiorców decyduje się na taką formę prawną przedsiębiorstw ze względu na, jak im się wydaje, możliwość optymalizacji składek ZUS. Warto zastanowić się, na ile jest to zasadne, gdyż samo prowadzenie tego typu spółki nastręcza ze sobą wiele problemów.

Przede wszystkim, jeśli w firmie istnieje tylko jeden wspólnik, to jego uprawnienia ograniczają się do zgłoszenie działalności jako spółki do rejestru przedsiębiorców – nie może jednak reprezentować jej na zewnątrz. Aby było to możliwe, musiałby powołać zarząd lub ustanowić pełnomocnika dla spółki.

Ponadto, gdy jedyny wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu, wszystkie czynności prawne między wspólnikiem a spółką muszą zostać potwierdzone za pomocą aktu notarialnego, co automatycznie pociąga za sobą dość duże koszty. Dodatkowo, notariusz ma obowiązek zawiadomić sąd rejestrowy o każdej przeprowadzonej czynności prawnej co sprawia, że sąd może kontrolować spółkę na każdym kroku.

Zatem czy opłacalne są te działania jeśli wziąć pod uwagę kwestię spółki z o.o. a ZUS? Faktem jest, że osoba fizyczna, która prowadzi działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowana przez prawo ubezpieczeń społecznych jako zwyczajny przedsiębiorca.  Jest to równoznaczne z koniecznością odprowadzania składek do ZUS.

Podsumowując – wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. według obecnych przepisów podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Dodatkowo, choć nie jest to obligatoryjne, może podlegać ubezpieczeniu chorobowemu. W tym wypadku płatnikiem składek jest on sam. Spółka z o. o. natomiast nie może być płatnikiem składek wspólnika. Wspólnik takiej spółki musi się sam zgłosić do ZUS i wypełnić formularz ZUS ZFA w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń.

Leave A Reply