Wady i zalety miesięcznego lub kwartalnego rozliczania podatków

Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność musi zadeklarować metodę rozliczania podatku dochodowego oraz jeżeli jest podatnikiem VAT, tzw. vatowcem, to również podatku VAT. Wybór tej metody nie powinien być przypadkowy – trzeba najpierw przeanalizować takie aspekty jak profil działalności czy płynność firmy, aby uniknąć sytuacji, w której zobowiązujemy się uregulować podatek przed wpływem ze sprzedaży.

Metody rozliczania VAT dzieli się ze względu na kryterium podatnika. W przypadku małych podatników dostępne są następujące rozwiązania:

  • metoda kasowa;
  • rozliczenie kwartalne;
  • rozliczenie miesięczne.

Drugą grupą są podatnicy niebędący małymi podatnikami i tu można wybrać:

  • rozliczenie kwartalne;
  • rozliczenie miesięczne.

W przypadku metody kasowej rozliczenie VAT następuje dopiero po otrzymaniu należności od klienta. Jest to o tyle korzystne, że pozwala przedsiębiorcy zachować płynność finansową. To rozwiązanie ma jednak wiele wad i nie jest odpowiednie dla każdego. Metoda miesięczną jest to metoda obowiązującą na zasadach ogólnych. Wybierając tą formę rozliczania podatku, należy co miesiąc uregulować płatność z tytułu VAT. Jest to korzystne rozwiązanie dla osób posiadających uregulowany, miesięczny system zapłaty za należności od klientów.

Przy wyborze metody miesięcznej należy złożyć deklarację VAT-7. Dla metody kwartalnej rozliczania podatków obowiązuje deklaracja VAT-7K. Metoda kwartalna umożliwia przesunięcie w czasie obowiązku podatkowego – deklaracje podatkowe składa się do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Uproszczając – przedsiębiorca musi uregulować podatek dopiero po zakończeniu danego kwartału.

Idea metody miesięcznej oraz kwartalnej jest zbliżona do siebie, inny jest termin płatności zobowiązań z tytułu podatku VAT. Obowiązuje pogląd, że to metoda kwartalna jest korzystniejsza, aczkolwiek nie dla każdego przedsiębiorcy. Częstsze (miesięczne) rozliczanie się z urzędem skarbowym umożliwia szybsze otrzymywania należności z tytułu podatku VAT, natomiast rozliczenie kwartalne będzie wymagać większej dyscypliny finansowej oraz rozsądnego planowania wydatków.

Wadą rozliczenia kwartalnego jest to, że po zakończeniu kwartału przedsiębiorca musi posiadać odpowiednią kwotę należności dla urzędu skarbowego – w przypadku rozliczenia miesięcznego jest to zdecydowanie łatwiejsze do uzyskania i nie wymaga aż tak dużej dyscypliny. Dodatkowo, będzie to niekorzystne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy wykazują nadpłaty podatku VAT – opóźnia się wtedy możliwość wnioskowania o zwrot podatku. Metoda ta ma jednak wielu zwolenników, gdyż jest wygodniejsza – konieczność rozliczania się z urzędem skarbowym ma miejsce cztery a nie dwanaście razy w roku. Odroczenie terminu spłaty podatku ma też te plusy, że środki można wykorzystać na bieżące wydatki oraz inwestycje.

Zarówno metoda kwartalna jak i miesięczna mają swoje wady i zalety i należy racjonalnie podejść do wyboru sposobu rozliczania się z urzędem skarbowym. Najważniejszym aspektem jest utrzymanie płynności finansowej i tym przedsiębiorca powinien się przede wszystkim kierować.

Na koniec warto zaznaczyć, że metodę kwartalną poleca się tym podatnikom u których dominuje nadwyżka VAT należnego nad naliczonym. Natomiast metoda miesięczna będzie zalecana dla tych u których dominuje nadwyżka VAT naliczonego nad należnym oraz dla tych, u których raz występuję nadwyżka VAT należnego nad naliczonym a raz nadwyżka VAT naliczonego nad należnym.