Dla kogo ryczałt ewidencjonowany

Ryczałt to ustalona z góry należna kwota pieniężna stanowiącą uproszczoną formę naliczania podatku od pozarolniczej działalności gospodarczej – bez ustalania podstawy wymiaru podatku.

Natomiast ryczałt ewidencjonowany, czyli ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to jedna z form opodatkowania, gdzie znaczącą rolę gra przychód. W tym przypadku stawka ryczałtu obliczana jest bezpośrednio do tego, co zarobi podatnik i jest ustalana z góry.

Wysokość stawki zależy od rodzaju sprzedawanego towaru bądź świadczonych usług i może wynosić: 3,0% (działalność handlowa, gastronomia), 5,5% (branża budowlana, branża wytwórcza), 8,5% (gastronomia), 17% (m. in. usługi parkingowe i wynajem samochodów), 20% (dla większości wolnych zawodów). Aby móc skorzystać z takiej opcji rozliczania należy spełnić określone warunki.

Na początek warto przeanalizować kto może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego. Ta opcja będzie dostępna dla osób fizycznych, które:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osiągają przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o zbliżonym charakterze o ile są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • są osobami duchownymi.

Dotyczyć to będzie podatników, którzy wybiorą tą formę opodatkowania przy rozpoczęciu działalności gospodarczej lub gdy w poprzednim roku prowadzenia działalności uzyskali przychody, które mieszczą się w ramach zmieniających się co rok limitów. Podatnikami uprawnionymi do wybrania ryczałtu ewidencjonowanego w 2015 r., są ci których przychody w 2014 r. roku wynosiły 150 000 euro/626.880 zł lub 25 000 euro/104 480 zł w przypadku podatników uprawnionych do kwartalnego opłacania ryczałtu ewidencjonowanego.

Jak zostało to zasygnalizowane wcześniej, nie każdy przedsiębiorca może wybrać ryczał ewidencjonowany jako formę rozliczania się z urzędem skarbowym.Według ustawy warunków tych nie spełniają m. in. przedsiębiorcy, którzy:

  • udzielają pożyczek pod zastaw;
  • prowadzą działalność wspólnie z małżonkiem bądź charakter ich spółki jest taki sam jak małżonka;
  • część podatników wykonujących wolne zawody;
  • prowadzą aptekę, lombard, kantor czy inną działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych;
  • wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w sposób dokładny określa którzy podatnicy mogą skorzystać z tej formy rozliczania podatku, a których nie będzie to dotyczyć. Przed podjęciem decyzji o sposobie rozliczania się z organami podatkowymi należałoby dokładnie zapoznać się z warunkami jakie trzeba spełnić w danym przypadku.

Ponadto, aby móc rozliczać się w ten sposób, należy do 20 stycznia roku rozliczeniowego złożyć w urzędzie skarbowym odpowiednie oświadczenie. W przypadku rozpoczęcia działalności, oświadczenie należy złożyć najpóźniej do dnia, który będzie poprzedzał dzień rozpoczęcia działalności.

Jeszcze jedną istotną kwestią jest to, że przychód nie można pomniejszyć o wartość kosztów jego uzyskania a, stawka ryczałtu, jak zostało to już podkreślone, jest z góry ustalona i ‘sztywna’. Na koniec należy zaznaczyć, że ryczałt ewidencjonowany rozliczany jest na formularzu PIT – 28.